Objectius

Sant Julià de Lòria és una ciutat creativa a través dels seus ciutadans, amb una personalitat tradicional i cultural que cal cuidar i preservar. La candidatura és un reforç a aquesta idea. Els seus objectius són els següents:

Sant Julià de Lòria, Ciutat Creativa

  • Un suport i alhora un orgull pel teixit sòcio-cultural de la ciutat, que ha fet de la cultura popular una manera de viure dels seus habitants.
  • Un impuls per l’economia sostenible i el consum responsable amb el recolzament al microproductors de vi i la resta de productors agrícoles i artesans de la ciutat, promovent la igualtat de gènere en l’artesania i la creació de llocs de treball en producció, recerca o innovació.
  • La connexió amb altres ciutat del planeta que es trobin en la mateixa categoria de la candidatura, i que d’aquesta relació en puguin florir projectes per compartir coneixements que esdevinguin motors econòmics i socials.
  • Que l’art i la cultura popular esdevinguin una eina de cohesió social, integració i participació de la ciutadania, creant una ciutat més habitable, reforçant el comerç i la bona entesa de les entitats veïnals.
  • Aportar a la ciutat i el seu entorn visibilitat internacional per donar a conèixer el seu patrimoni cultural, natural i immaterial.
  • Col·laborar en polítiques culturals amb altres ciutats creatives on l’educació sigui l’eina per combatre la violència.
  • Fomentar projectes de recerca amb la universitat, per transmetre la cultura popular al joves i donar-los noves oportunitats de creixement personal.