La cultura popular

"Art en alçada"

Per una ciutat amb només deu-mil habitants, hi trobem un bon nombre d’associacions socioculturals que promouen, conserven i difonen tot el patrimoni identitari dels seus habitants.

Existeix una intensa activitat tradicional, folklòrica i cultural, on les entitats són el teixit que manté viva la cultura popular i les tradicions. Són un agent actiu en aquesta candidatura i formen part de la taula de treball “Art en alçada” on hi participen activament.